Strona: Szkoła Doktorska Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej / Informator Politechniki Rzeszowskiej

Szkoła Doktorska Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej

Szkoła kształci kadry dla przemysłu i szkolnictwa. Jej celem jest przygotowanie do prowadzenia prac badawczych, niezbędnych do napisania i obrony rozprawy doktorskiej oraz przekazanie najnowszej, światowej wiedzy z wybranych obszarów nauk inżynieryjno-technicznych i metodologii badań w zakresie efektów uczenia się.

Szkoła Doktorska proponuje kształcenie w dyscyplinach naukowych, w których Politechnika Rzeszowska posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora:

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
  • informatyka techniczna i telekomunikacyjna,
  • inżynieria chemiczna,
  • inżynieria lądowa i transport,
  • inżynieria materiałowa,
  • inżynieria mechaniczna,
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Każdemu uczestnikowi szkoły doktorskiej przez cztery lata przysługuje stypendium doktoranckie w wysokości 37% wynagrodzenia profesora do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa oraz 57% wynagrodzenia profesora po takiej ocenie.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej jest bezpłatne, trwa osiem semestrów i jest realizowane na podstawie programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego. Szkoła zapewnia doktorantowi opiekę naukową i wsparcie w samodzielnej pracy badawczej, sprawowane przez promotora lub promotorów.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, podczas którego oceniane są osiągnięcia naukowe (publikacje naukowe), udział w projektach, stażach naukowych, konferencjach naukowych, brana jest również pod uwagę ocena końcowa na dyplomie. Obligatoryjnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniane są predyspozycje kandydatów. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie zgody opiekuna naukowego (przyszłego promotora rozprawy) oraz kierownika jednostki, w której będą realizowane badania naukowe oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej.

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję